Tema Vakfı Bursu
25 Mayıs 2020 Yazarı bursbasvurusu 0

Tema Vakfı Bursu

Tema Vakfı Bursu

 2019-2020 dönemi TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü
Burs Programı başvuru süreci sona ermiştir. 2020-2021 dönemi için
başvurular 2020 Haziran ayında başlayacaktır

TEMA VAKFI TURAN DEMİRASLAN LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI

BURS PROGRAMI HAKKINDA Tema Vakfı Bursu

TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında, TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

Vakfın destek vereceği çalışmaların TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmaları zenginleştirmesine, doğal varlıkların korumasına ve koruma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önceliklidir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, 12 ay süreyle ile her ay 1.080 TL eğitim desteği sunulmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI Tema Vakfı Bursu

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak.
 • Ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olmak ve araştırma projesini bir yıl içerisinde tamamlayacak olmak.
 • Orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi ile ilgili bir araştırma alanı ve tez konusu belirlemiş olmak. (Araştırma konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.)
 • Başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 30 Eylül 2019 tarihinden önce e-posta yolu ile TEMA Vakfı’na ulaştırmak.
 • Başvuru koşullarının tümünün sağlandığı başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

Araştırma Konuları Tema Vakfı Bursu

Orman ve Kırsal Kalkınma

 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Hassas toprak ve tarım uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirlik koşulları
 • Kuraklık, erozyon ve çölleşme riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
 • Havzalarda su kirliliği, sucul ekosistemlere etkisi ve sulanan tarım topraklarının durumu

Çevre Politikaları Tema Vakfı Bursu

 • Enerji demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvenliği
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
 • Gıda güvenliği ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
 • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

Çevre Eğitimi Tema Vakfı Bursu

 • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirilmesi

BAŞVURU BELGELERİ

Aşağıdaki ilk iki bağlantıda bulunan formların eksiksiz bir şekilde doldurularak tüm belgelerin Pdf dosya formatında burs@tema.org.tr adresine gönderilmesi gereklidir.

 • Başvuru Belgesi
 • Araştırma Önerisi Formu
 • Güncel Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • Güncel Tarihli Transkript (Not Dökümü Belgesi)
 • Tez danışmanı onaylı ders aşamasını bitirip çalışacağı tez konusunu bildiren belge

TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Tema Vakfı Bursu

 • Problem tanımı ve literatür özetinde, alana dair temel teori ve kavramlara hakimiyet
 • Araştırma yöntemlerine hâkimiyet
 • Yazım kalitesi
 • Özgünlük ve TEMA Vakfı çalışma alanlarına katkı potansiyeli
 • Bibliyografya kullanımı / yazımı

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Tema Vakfı Bursu

Başvurular sadece e-posta yoluyla burs@tema.org.tr adresine yapılacaktır.

Başvuru koşullarına göre ön elemeyi geçen adaylar, TEMA Vakfı Burs Komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabii tutulacaktır ve ardından yüz yüze mülakat gerçekleştirilecektir.

Mülakatlar, Vakfa ulaşım koşullarına göre çevrimiçi (online) veya TEMA Vakfı genel merkezinde yapılacaktır. Tercih edilen mülakat yüz yüze görüşmedir, ancak ulaşım engeli oluşabilecek durumlarında çevrimiçi (online) görüşme de yapılabilir.

Genel merkeze ulaşım masrafları adaylara ait olup Vakıf tarafından karşılanmayacaktır. Sonuçlar başvuru yapanların kişisel e-postalarına iletilecektir. Başvuru süreciyle ilgili her türlü sorunuzu lütfen burs@tema.org.tr adresine e-posta yoluyla iletiniz.

Tema Vakfı Bursu

Tema Vakfı Bursu

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Birden fazla eğitim için destek veren sistem vardır. Bunlardan en popüler olanı KYK yani Kredi Yurtlar Kurumudur bu “Kyk bursu” yani devletin verdiği burs için aşağıdaki evraklar gerekli değildir başvuru aşaması daha basittir. Önemli nokta tarihine dikkat edip üniversitenin duyurularını sürekli takip etmeniz gereklidir. Aşağıdaki evrak listesi özel kurumlar için geçerlidir aşağıdaki liste. Burs Başvuru evrakları;

 • YKS Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Onaylı Maaş Bordrosu
 • Araç Tescil Belgesi
 • Başvuru Formu
 • Babaya ait nufus kaydı
 • Baba ve anneye ait mülk belgesi
 • ENGELLİ İSE ENGELLİLİK RAPOR FOTOKOPİSİ
 • ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU İSE BELGE
 • 4A Hizmet Döküm Belgesi
 • 4B Hizmet Döküm Belgesi
 • 4C Hizmet Döküm Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Tapu Tescil Belgesi
 • ÖSYS Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu

Bu evraklar kuruma göre değişmektedir KYK bursu e-devlet ile yapılmakta ve hepsi otomatik alınmaktadır. Üniversitenizin sitesini talip edin oradaki duyuruları okumakla sorumlusunuzdur. Okulunuzda ayrıca yemek, taşıma ve part time burslar da mevcuttur. Tema Vakfı Bursu

burs basvuruları

burs basvuruları

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATAR?

Kişinin TC kimlik numarasına göre yatmaktadır, yani 0 ile 9 toplam 10 sayı var 10 gün içerisinde yatmış oluyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar her ayın 19’unda, “2” olanlar 20’sinde, “4” olanlar 21’inde, “6” olanlar 22’sinde, “8” olanlar 23’ünde ödemelerini alabiliyor.

Kyk’den aynı zamanda burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz fakat aynı anda ikisini alamazsınız. Kredi sistemi ise mezun olduktan sonra 1 yıl sonra her ay taksitle geri ödeme sistemidir. Çok düşük faizle gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak bursu kazandıysanız merak etmeyin paranız yatacaktır. Kredi aldıysanız da aynı şekilde o da yatacaktır. Kredinin geri ödemesini unutmayın mezun olduktan sonra bir kaç sonra başlamaktadır. E-devletten kyk borç öde diyerek de takip edebilir taksitlerinizi görebilirsiniz.

Burs Almanın Yolları – Tema Vakfı Bursu

 1. Kyk burs başvurusunda bulunun,
 2. Kyk kredi başvurusunda bulabilirsiniz,
 3. Kendi bölümünüze burs veren kurumları bulun ve başvurularını takip edin,
 4. Memleketine özel dernek veya kuruluşlar ile irtibata geçin,
 5. Belediyelerle irtibata geçiniz,
 6. Üniversite panolarını ve web site duyuru bölümlerini sürekli takip edin,
 7. hiç burs alamadınız ve çok ihtiyacınız var ileride çalışmayı planladığınız bölümünüz ile alakalı vakfı olmayan bir şirkete e-posta ve telefon ile irtibata geçin ve durumunuzu anlatın,

Üniversite Eğitimine Maddi Desteğin Önemi – Tema Vakfı Bursu

Maddi ve manevi olarak aileniz, kendiniz ve çevreniz destek verecektir fakat bazı durumlarda eğitim öğretim hayatınızda part time yarı zamanlı çalışma, freelance uzaktan çalışma ve benzeri iş çalışmalarınız olabilir ve aslında çok da faydası vardır sakın kesinlikle maddi zorluk çekiyorsunuz diye üzülmeyin inanınki milyonlarınız olsa daha büyük dertleriniz olacaktır.

İnsanoğlu hiçbir zaman elindekiyle yetinmemektedir hep daha fazlasını istemiştir bu sebeple en mantıklı hareket derslerinize odaklanın başarılı olun sevdiğiniz işi yapın para kendiliğinden gelecektir. Fakat sürekli oyun oynayıp hiçbir seminere kursa katılmaz dersleri dinlemezseniz kusura bakmayın belki bir modacı olur çok kazanırsınız belki bir sosyal medya fenomeni olursunuz fakat kendi bölümünüz ile ilgili başarılı olmanız çok zordur. Para önemlidir fakat her şey demek değildir.

En temel kural şudur: bulunduğunuz koşulda yaptığınız işin en iyisini yapın ve böylece aranan kişi olun.

Eğitim hayatınız için başarı bursu veya maddi destek bursu alabilirsiniz bunun için takip etmeniz gerekmektedir, sorularınız varsa bu sayfanın altına yazabilirsiniz.

burs başvurusu

burs başvurusu

Tema Vakfı Bursu

Burs Başvurusu