Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu
25 Mayıs 2020 Yazarı bursbasvurusu 0

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu ,

Yüksek Öğrenim Bursları Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

BAŞVURU KOŞULLARI -Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

•  T.C. Vatandaşı olmak,
•  Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
•  Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
•  Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
•  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
•  Başarılı öğrenci olmak,
Başarı Koşulları:

•  Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak,
•  Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
•  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
•  Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
•  Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için: Başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR – Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

•  Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
•  Açıköğretim Fakültesi öğrencileri,
•  İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri,
•  Ücretli değişim programında bulunanlar.

 

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

YEKV‘in web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

•  Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir)
•  Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS, YGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini (e-devlet veya ÖSYM),
•  Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir.
•  Tüm Öğrenciler:

•  Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
•  Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
•  Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
•  Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
•  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
(Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir),
•  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
•  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır),
•  Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
•  1 mutaber kişiden referans mektubu
•  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+ Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
+ Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+ Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
+ Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge  (4A, 4B, 4C),
+ Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge),
+ Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
•  Vicdani yükümlülük belgesi için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ NOTLAR – Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

•  Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.
•  YEKV online burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgelerin hazırlanması ve mülakata gelirken getirilmesi gerekmektedir. (Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)
•  YEKV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
•  Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
•  Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.
•  Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar YEKV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim ve Katkı Kredisi alınması başvuruya engel değildir.
•  YEKV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
•  “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

BURSUN ÖDENMESİ Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

 

BURSLARIN KESİLMESİ Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin alttan dersinin olması,
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.
– Öğrencinin herhangi bir özel veya kamu kuruluş veya kişiliğinden burs ve öğretim amacıyla bir yardım ve gelir sağladığının tespiti.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi kesilir.

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu 

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV’ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV’ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV’nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Birden fazla eğitim için destek veren sistem vardır. Bunlardan en popüler olanı KYK yani Kredi Yurtlar Kurumudur bu “Kyk bursu” yani devletin verdiği burs için aşağıdaki evraklar gerekli değildir başvuru aşaması daha basittir. Önemli nokta tarihine dikkat edip üniversitenin duyurularını sürekli takip etmeniz gereklidir. Aşağıdaki evrak listesi özel kurumlar için geçerlidir aşağıdaki liste. Burs Başvuru evrakları;

 • YKS Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Onaylı Maaş Bordrosu
 • Araç Tescil Belgesi
 • Başvuru Formu
 • Babaya ait nufus kaydı
 • Baba ve anneye ait mülk belgesi
 • ENGELLİ İSE ENGELLİLİK RAPOR FOTOKOPİSİ
 • ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU İSE BELGE
 • 4A Hizmet Döküm Belgesi
 • 4B Hizmet Döküm Belgesi
 • 4C Hizmet Döküm Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Tapu Tescil Belgesi
 • ÖSYS Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu

Bu evraklar kuruma göre değişmektedir KYK bursu e-devlet ile yapılmakta ve hepsi otomatik alınmaktadır. Üniversitenizin sitesini talip edin oradaki duyuruları okumakla sorumlusunuzdur. Okulunuzda ayrıca yemek, taşıma ve part time burslar da mevcuttur. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

burs basvuruları

burs basvuruları

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATAR?

Kişinin TC kimlik numarasına göre yatmaktadır, yani 0 ile 9 toplam 10 sayı var 10 gün içerisinde yatmış oluyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar her ayın 19’unda, “2” olanlar 20’sinde, “4” olanlar 21’inde, “6” olanlar 22’sinde, “8” olanlar 23’ünde ödemelerini alabiliyor.

Kyk’den aynı zamanda burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz fakat aynı anda ikisini alamazsınız. Kredi sistemi ise mezun olduktan sonra 1 yıl sonra her ay taksitle geri ödeme sistemidir. Çok düşük faizle gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak bursu kazandıysanız merak etmeyin paranız yatacaktır. Kredi aldıysanız da aynı şekilde o da yatacaktır. Kredinin geri ödemesini unutmayın mezun olduktan sonra bir kaç sonra başlamaktadır. E-devletten kyk borç öde diyerek de takip edebilir taksitlerinizi görebilirsiniz. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Burs Almanın Yolları – Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

 1. Kyk burs başvurusunda bulunun,
 2. Kyk kredi başvurusunda bulabilirsiniz,
 3. Kendi bölümünüze burs veren kurumları bulun ve başvurularını takip edin,
 4. Memleketine özel dernek veya kuruluşlar ile irtibata geçin,
 5. Belediyelerle irtibata geçiniz,
 6. Üniversite panolarını ve web site duyuru bölümlerini sürekli takip edin,
 7. hiç burs alamadınız ve çok ihtiyacınız var ileride çalışmayı planladığınız bölümünüz ile alakalı vakfı olmayan bir şirkete e-posta ve telefon ile irtibata geçin ve durumunuzu anlatın, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Üniversite Eğitimine Maddi Desteğin Önemi – Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Maddi ve manevi olarak aileniz, kendiniz ve çevreniz destek verecektir fakat bazı durumlarda eğitim öğretim hayatınızda part time yarı zamanlı çalışma, freelance uzaktan çalışma ve benzeri iş çalışmalarınız olabilir ve aslında çok da faydası vardır sakın kesinlikle maddi zorluk çekiyorsunuz diye üzülmeyin inanınki milyonlarınız olsa daha büyük dertleriniz olacaktır.

İnsanoğlu hiçbir zaman elindekiyle yetinmemektedir hep daha fazlasını istemiştir bu sebeple en mantıklı hareket derslerinize odaklanın başarılı olun sevdiğiniz işi yapın para kendiliğinden gelecektir. Fakat sürekli oyun oynayıp hiçbir seminere kursa katılmaz dersleri dinlemezseniz kusura bakmayın belki bir modacı olur çok kazanırsınız belki bir sosyal medya fenomeni olursunuz fakat kendi bölümünüz ile ilgili başarılı olmanız çok zordur. Para önemlidir fakat her şey demek değildir.

En temel kural şudur: bulunduğunuz koşulda yaptığınız işin en iyisini yapın ve böylece aranan kişi olun.

Eğitim hayatınız için başarı bursu veya maddi destek bursu alabilirsiniz bunun için takip etmeniz gerekmektedir, sorularınız varsa bu sayfanın altına yazabilirsiniz.

burs başvurusu

burs başvurusu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Burs Başvurusu